Kontakt | Historie | Oblibené | Dokumenty

 

Historické fotografie naší Viktorky neleznete ZDE.

 

 

Sezóna 2010/2011  (2.místo)
 

V Červnu 2011 skončila velmi úspěšná sezóna III.třídy, kdy jsme jako nováček skončili na skvělém druhém míste a do posledního konce se prali o postup.
Sezónu jsme zakončili s 55 body,  116 vstřelenými a jen s 47 obdrženými brankami. Naše zápasy navštívilo 1616 diváků a stali jsme se druhým nejnavštěvovanějším týmem soutěže. Mezi nejlepších pět střelců soutěže patřili hned tři borci z Viktorky:

 

Kore Gökmen Vestec 24
Kargl Vladimír Vestec 21
Macůrek Michal Vestec 20


V Květnu 2011 na řádné Valné hromadě byl zvolen nový výkonný výbor a revizní komise ve složení:
          Pavel Balihar

Jaroslav Málek - místopředseda TJ
Václav Drahoš - sekretář TJ
Miroslav Kos
Karla Kučerová
Lenka Málková
Jiří Řízek - předseda TJ

Zdeněk Rožánek
Jan Fiedler
René Tůma

TJ Viktoria Vestec měla ke dni 14.6.2011 74členů.
 

V Květnu 2011 bylo založeno nový oddíl volejbalu pod vedením Karly Kučerové.
V Lednu 2011 byl založen oddíl Ping-Pongu pod vedením Jirky Řízka.

V Říjnu 2010 vznikl nový oddíl nohejbalu pod vedením Mirka Kose a zároveň byl založen oddíl mladší přípravky, který vede Martin Zeman s Jirkou Zemanem.

 

Sezóna 2009/2010  (1.místo - V této se zóně se nám podařilo vykopat postup do III.třídy.)


Sezónu jsme zakončili s 67 body,  115 vstřelenými a jen s 34 obdrženými brankami. Naše zápasy navštívilo 1551 diváků a stali jsme se nejnavštěvovanějším týmem soutěže.

 

 

 


 

 


V sezóně 2009/2010 byl zvole nový výkonný výbor TJ Viktoria Vestec ve složení předseda: Jaroslav Málek, sekretář Václav Drahoš, místopředseda Pavel Balihar, Zdeněk Rožánek, Lukáš Jindřich a Lenka Málková jako pokladník.
Díky iniciativě VV se podařilo obnovit spolupráci se sponzory, kteří významně pomohli při provozu Viktorky. Jmenovitě: Obec Vestec, Penzion na Ždanově, restaurace U Klimešů, firmy Vitrum, KNY Nábytek, ÚVT, Skanska reality, accidis, Jiva Jirák, Schmachtl, Safina a T-Mobile.
Za hráče na soupisce musím zmínit tahouny mužstva: Vlasta Moutelík(C), Pavel Balihar, Michal Macůrek, Pepa Javůrek, Jirka Miler, kteří opravdu nechávali na hřišti i v restauraci srdce.:)
Po podzimu byla Viktorka na prvním místě 4.A třídy a měla více jak 35 členů, kteří přispěli příspěvky.
Podařila se rekonstruovat vstupní brána do sportovního areálu. Na jaře 2010 proběhne rozsáhlá rekonstrukce hřiště včetně příchozích ulic a dostavba nových kabin s tělocvičnou.

 


Sezóna 2008/2009 (3.místo v tabulce)

 

 

Trocha historie…, Vestecké listy Prosinec 2005

 
Počátky organizovaného vesteckého fotbalu se datují na začátek
30-tých let minulého století. Nadšení pro tuto hru, která je
nejmasovější, je avšak mnohem starší. Místní zájemci, pokud měli
alespoň trochu volného času, kopanou provozovali a soupeřem jim
byly většinou sousední vesnice.
U zrodu fotbalového klubu Viktorie Vestec stáli tito zapálení a obětaví
občané: p. Václav Jirák (nar. 1898) jako předseda, dále p. Vojtěch
Vrbovec jako jednatel a p. František Tuček jako pokladník.
Z hráčského kádru si připomeneme jména Jandečka, Fr. Chlapec, Ant. Barták, J. Šlingr,
J. Buk. Dalšími významnými nadšenci a mecenáši, kterým lze vděčit za rozvoj fotbalu byl
nap . p. Fr. Šimeček ze statku č. 1. Právě on přispěl k tomu, že měli příznivci kulatého míče
svoje první hřiště. Spíš hřišťátko - louka, které se nacházela za zahradou zmíněného
hospodářství. Jeho rozměry byly menší než určovala pravidla, ale bylo travnaté. A to byla jeho
přednost. Největším fotbalovým rivalem byla odjakživa Jesenice. Na zápasy se sousedními
vesnicemi se dopravovalo většinou na kolech.
Asi v r. 1933 již hřiště za Šimečkovými nestačilo, tak se naše fotbalové aktivity přenesly do
Hrnčíř , kde na poli za hostincem hráli vestečtí přibližně 2 roky, na pozici 4. tř ídy. Návrat na
domácí zelenou plochu se konal pravděpodobně v roce 1935. Obec měla kolem Vesteckého
rybníka louky, které měli místní malozemědělci propachtované na sklize trávy. Přispěním
obce tak získali vestečtí fotbalisté svůj konečný zelený svatostánek, který zpočátku neměl
opět ty správné rozměry jaké má hřiště mít, ale to byla jen otázka času. Povrch hřiště byl
poměrně hodně zamokřený, ale vždy travnatý a pro hru přijatelný.
Historie vestecké kopané byla zpracována za velkého přispění p. Lad. Jiráka, p. Zd. Zavrtala,
p. Jar. Skřivana, p. Ant. Papírníka a p. J. Petáka, tím jim touto cestou patří poděkování.
 
Blanka Pašková. kronikářka
 

První mužstva Viktorie Vestec
 

Historie vesteckého fotbalu (pokračování), Vestecké listy Leden 2006

Schůze Viktorie Vestec se konaly v restauraci U Klimešů , kde mělo
mužstvo klubovnu a zároveň šatnu a na dvoře u pumpy umývárnu.
Kabiny na převlékání hráči neměli, takže se převlékali v hostinci ve
vyčleněné místnosti, která patřila řeznictví. Řeznické háky na maso
zde měly dvojí využití. Kdy se na nich nehoupala zrovna kýta, tak na
nich visely zelenobílé dresy. Posléze jim jako šatna posloužilo jeviště
nebo prostor pod ním. A někdy v 60-tých letech se na hřišti usadil
nepojízdný autobus a ten se změnil v šatnu. Fotbalistům tak odpadlo
přecházení. Zděné kabiny pro hráče byly postaveny později, svépomocí hráčů a místních
hasičů .
Vraťme se ještě zpět do let 40-tých. Navzdory těžkým válečným letům vestecký fotbal
neupadal, naopak žil. Nastoupila další generace fotbalových nadšenců , noví hráči, jiní trenéři
(nap . p. Zámostný). A pokud hrozilo, že tým k boji nebude kompletní, počet doplnili hráči
z jiných vesnic a to za naturálie, které byly za války obzvláště milé. Za pár kg mouky nebo
brambor posílili řady vesteckých např . fotbalisté vysloužilci: V. Novák, který chytal za
Hostivař , Chrastil z Chodova, který před tím hrál za Bohemku, dále ještě Knížek.
Efekt byl oboustranný. Statkáři, jmenovitě p. Jar. Skřivan,Fr. Šimeček nebo Ota Vojtěchovský,
ale také další, podpořili zemědělskými produkty hráče, kteří zase pozvedli úroveň týmu.
 
 Blanka Pašková, kronikářka


 
 
Historie vesteckého fotbalu,  Vestecké listy Únor 2006 (dokončení)
 
 
 Po II. světové válce ožilo fotbalové nadšení daleko více. V tomto období se na hřišti nejvíceobjevovala jména: Jaroslav Šlingr, Jaroslav Skřivan, Antonín Papírník, bratři Zouzalové,Luďa Buršů , Ptáček a další.Pokud nebyla jedenáctka kompletní, pomáhali kamarádi z okolních vesnic. Éra změn a dočasný útlum pro vestecký fotbal nastal počátkem 50tých let. Z Viktorky se stalBaník podle Kovohutí Safina a travnatou plochu okupovaly husy a kachny. Tahle havěť dokázalapůvodně zelený trávník změnit k nepoznání.Během ní patřila hrací plocha stohům slámy a mlátičce.Do roku 1954 hrála Vestec 4. třídu, početně slábla a reprezentoval ji pouze dorost.Renesance se klub dočkal a v roce 1958, kdy dorost dosáhl hráčské dospělosti (tj. 18let)a omlazená jedenáctka úspěšně vykopala 3. třídu. Z celého týmu si připomeňme několikosobností. Byli to skvělí synové neméně skvělých otců jako např. Zdeněk Zavrtal, MirekChlapec, Josef Buk, J. Šlingr, dále Jaroslav Klimeš , Václav Mášek, Antonín Papírník a další.
Na počátku 60tých let se dostává k míči již poválečná generace.Velmi pěkné úspěchy na zelené trávě dosahoval Zdeněk Pašek.Zájem o něho měli významné pražské  fotbalové kluby, nakonec ale  zakotvil na několik  let v Montážích, Praha 4 - Krč.
 
Během dalších desetiletí se vystřídalo v čele Viktorky řada trenérů, nadšených organizátorů a manažerů .Nemůžeme opomenout zásluhy p. Josefa Lachmana, Josefa Hašpla, Zdeňka Paška, Jiřího Zemana, Vlasty Moutelíka a dalších.Vestecké hřiště zažilo mnoho emotivních okamžiků . Od výbuch nadšení a provolávání slávy,také i chvíle smutku, zoufalství a bezmocnosti. Datum 6. 10. 1983 se zapsal černě do kronikyvesteckého fotbalu. Mladý a nadějný Josef Rys (31 r.) z Hrnčíř při zápase náhle padl do bezvědomía přes veškeré snahy odborný a včasný zásah lékařské péče jeho srdce svůj rytmus definitivně skončilo.V roce 1994 převzal mužstvo Libor Bauer a Milan Hladil.Rok nato Viktoria Vestec postoupila do 2. třídy. Následující úspěšné roky 1996, 1997 znamenalypostup do 1. B třídy a zároveň vzniklo ve Vestci B mužstvo, které bojovalo na pozici 4. třídy.Fotbalová sezóna 1997 - 1998 byla zakončena vynikajícím 2. místem, a to hned za Jesenicí, která postoupilado 1. A třídy. Další úspěšný fotbalový rok přinesl Viktorce postup do 1. A třídy. Skvělá série úspěchůpro zelenobílé vydržela a do roku 2000, kdy 4. místo v tabulce ukončilo období tučných let vesteckékopané. Sponzor a vedoucí mužstva Libor Bauer se s Viktorií Vestec rozloučil. V novém století i tisíciletíse Viktorce ji tolik nedařilo a v sezóně 2000 - 2001 klesla do 1. B třídy.Následující sezóna 2001 - 2002 přinesla další propad - do 2. třídy. Sezóna 2002 - 2003 přináší dalšípád, tentokrát do 3. třídy. V sezóně 2003 - 2004 se povede pouze o chlup udržet 3. třídu.Před sezónou 2004 - 2005 odchází z Viktorie Vestec většina hráčů A mužstva, proto dochází ke sloučenís B mužstvem, které pokračuje v soutěži 3. třídy. V následujích letech Viktorka sestupuje do 4.třídy, kde hraje dodnes.  Současné dění ve Viktorii Vestec ji máte možnost sledovat na stránkách Vesteckých listů.

Blanka Pašková, kronikářkaTrocha historie…, Vestecké listy Červen 2007

Hodně vzpomínaná jsou fotbalová utkání - vestecké ženy versus staří páni.
Vášnivému souboji na vesteckém hřišti předcházel nejdříve průvod, který se zformoval před hospodou
„U Klimešů“ a za doprovodu dětí a dalších diváků směřoval k vesteckému hřišti.
 
 
Staří páni, kteří se běžně zadýchávali při klidné chůzi a kteří těžko skrývali svá objemná bříška pod
fotbalovým dresem, však se sebevědomím sobě vlastním zapomněli na svůj věkový handicap a s chutí se
bojovně postavili proti mladým vesteckým amazonkám. Výsledky zápasů jsem nenašla v žádných zápisech
 ani fotbalových archivech, ale dokumentující fotografie se neztratily a vzpomínky v paměti našich
 občanů se také nesmazaly. V sedmdesátých letech, po odchodu Lenky Mentlíkové do Prahy, ženská
 organizace pokračovala nadále ve své činnosti až do konce roku 1989. Dětské dny a maškarní karnevaly
 nezmizely z programu, nicméně, ta nejlepší léta už měly za sebou.
 

 

 

Veselý průvod směřující od „Klimešů“ na hřiště na fotbalové utkání staří páni v. vestecké ženyFotbalové mužstvo starých pánů